Godkendelse via Fast-track

Socialtilsyn Syd kan tilbyde generel godkendelse af plejefamilie efter en ”Fast-Track-model”.

Fast-track model

På baggrund af socialtilsynsaftalen og reformen Børnene Først tilbyder Socialtilsyn Syd behandling af nygodkendelse som generel godkendt plejefamilie via Fast-track.

Fast-track betyder, at frem for en ”normal” sagsbehandlingstid på 12 uger for behandling af generel godkendelse som plejefamilie, vil behandlingstiden som udgangspunkt være på 6 uger. Dette med det formål, at pågældende barn anbragt akut hos ansøgere ikke skal opleve et skift, alene fordi familien ikke nåede at få en godkendelse af tidsmæssige årsager.

Processen for behandling af generel godkendelse som plejefamilie, i et Fast-track forløb, er den samme som ved andre godkendelser. Det betyder, at det er afgørende for muligheden for at behandle ansøgningen inden for 6 uger, at ansøgerne med kort varsel står klar til at tage imod den kursusdeltagelse, besøg i hjemmet mv., som ligger i processen.

Såfremt en kommune har anvendt akut bestemmelsen til anbringelse af et barn i en familie, der ikke er godkendt som plejefamilie, og der ud over anvendelse af akut bestemmelsen er øvrige særlige grunde der taler herfor, kan pågældende kommune indstille til Fast-track behandling af generel godkendelse som plejefamilie. Indstillingen skal fremsendes på samme tidspunkt som anvendelsen af akutbestemmelsen er taget i brug, således det er muligt at behandle ansøgningen inden for tidsrammen for akutbestemmelsen, som er max 6 uger.

Kravene til Fast-track er:

  • At kommunen har truffet afgørelse om akut anbringelse af en borger hos den pågældende familie efter servicelovens § 4, stk. 4,
  • At der er øvrige særlige grunde, som taler herfor og
  • At kommunen søger ved brug af indstillingsskema og at indstillingen er lederpåtegnet fra anbringende kommune.

Socialtilsyn Syd vurderer om den enkelte indstilling faktisk falder inden for rammerne for Fast-track.

Søg via nedenstående indstillingsskema: 

Indstillingsskema til Fast-track forløb 

Spørgsmål? Kontakt os

Socialtilsyn Syd

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os som privatperson

Skriv sikkert til os som virksomhed

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
          Torsdag  9.00 - 13.00
             Fredag LUKKET