Magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om magtanvendelser. Her kan I læse mere og tilgå de skemaer I skal anvende.

Indberetninger om magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om:

  • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i botilbud
  • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i specialiserede plejefamilier, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 3
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke og magtanvendelse udøvet over for voksne i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven
  • Indgreb efter serviceloven over for personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter serviceloven eller på et anbringelsessted efter serviceloven

Tilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til:

  • Den handlende kommune, dvs. den kommune der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
  • Evt. driftsherren, dvs. den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd
  • Socialtilsyn Syd, der fører det driftsorienterede tilsyn

Socialtilsyn Syd vurderer, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er mønstre i indberetningerne, som giver anledning til dialog om særligt tilbuddenes pædagogiske forebyggelse af magtanvendelse.

Socialtilsyn Syd sender hvert kvartal en kvittering til de tilbud, der har indberettet magtanvendelse i de foregående tre måneder, men der gives ikke en tilbagemelding på den enkelte indberetning.

Tilbud skal anvende nedenstående skemaer:

Voksenområdet

Børn- og ungeområdet

Det er et krav, at disse skemaer anvendes.

Når I har udfyldt skemaet, kan I direkte via virk.dk sende indberetningen.

Spørgsmål? Kontakt os

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os som privatperson

Skriv sikkert til os som virksomhed

Skriv sikkert til os som offentlig myndighed

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
           Torsdag 9.00 - 13.00
             Fredag LUKKET