Cases

Hvis du vil vide mere om, hvad nogle af vores kunder har fået hjælp til af STS+, så er oplysningerne på denne side rettet til dig.

Nedenfor kan du læse fire kunders oplevelser med STS+.

Luk alle
Åben alle

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune: Høj faglig værdi i nyt koncept for tilsyn med § 103 og § 104 udarbejdet i samarbejde med STS+.

Frederiksberg Kommune oprettede i 2015 et nyt, moderne § 103- og § 104-tilbud og fordoblede dermed antallet af egne, kommunale § 103- og § 104-pladser. Kommunen satte samtidig meget ambitiøse faglige mål både for indsatsen på det nye – store – tilbud og for tilsynet med tilbuddet.

Kommunen søgte derfor i 2017 en ekstern leverandør, der kunne understøtte medarbejderne i at udvikle et koncept, hvor man både kunne planlægge og udføre tilsynsbesøgene ud fra Kvalitetsmodellen, kunne foretage de faglige vurderinger og analysere de fundne data og kvaliteten.

Pædagogisk konsulent i Socialafdelingen, psykiatri, Eilen Bengtsson, som konkret skulle oplæres i at udføre tilsynet, og som sammen med STS+ stod for udviklingen af konceptet, fik god hjælp fra STS+.

– Jeg blev håndholdt ført ind i den verden, som kvalitetsmodellen og det socialfaglige tilsyn består af. Ledelsen på tilbuddet oplevede at få stillet nogle helt andre typer spørgsmål end vanligt, og det gav anledning til mange refleksioner, siger hun.

At det blev STS+, kommunen valgte at entrere med, havde ifølge Eilen Bengtsson en kæmpe fordel: – Vores erfaring fra Socialtilsyn Syd fra deres almindelige tilsynsvirksomhed er, at de er meget dialogbaserede. Det var de også i forhold til os som kunde. Ikke at der er frit valg på alle hylder, der er en hardcore tilgang til de faglige vurderinger – Men altid med åbenhed overfor at se tingene fra andre sider, siger Eilen Bengtsson.

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune: Vi støtter os rigtigt meget op ad STS+’ faglige udredning i en særlig kompleks sag.

Middelfart Kommune benyttede i 2018 STS+ til at udarbejde en udredning og komme med anbefalinger i en borgersag, hvor både kommunen, tilbuddet og pårørende var i tvivl om, hvad der var det rette tilbud for borgeren. Udredningen bestod af gennemgang af fagligt materiale, interview og observationer, herunder analyse og vurdering af myndighedshåndteringen.

Myndighedssagsbehandler og faglig koordinator Helle Emde fortæller, at kommunen med STS+ fik nye og uvildige øjne på hele forløbet omkring borgeren.

- Vi valgte STS+, fordi Socialtilsyn Syd i forvejen har stor troværdighed og tillid, både hos kommunen, tilbuddet og de pårørende. Tilgangen var, at alle vi tre parter havde en udfordring i fællesskab, som vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne tackle, siger Helle Emde.

At vælge STS+ gav rigtig god mening, fordi konsulenterne kunne trække på deres tilsynsfaglige viden og erfaring med både målgruppen og kompleksiteten i sådanne sager – samtidig med, at STS+ benyttede den viden, der i forvejen lå om tilbuddet fra det normale tilsynsarbejde. Der var undervejs ifølge Helle Emde et “utroligt godt” samarbejde med STS+. Et samarbejde, der også indbefattede, at man kunne ændre kurs i opgaven, i takt med at virkeligheden gjorde det samme.

- STS+ er kommet med nogle anbefalinger, som har givet os som myndighed nye redskaber, vi kan handle ud fra. Virkeligheden udvikler sig hele tiden, men hele den tilgang til borgeren, som lå i rapporten, støtter vi os stadig rigtigt meget op ad, siger Helle Emde.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune: Meget professionelt tilsyn med vores plejehjem.

STS+ har i 2018 lavet certificeringsrapporter på tre plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune og kvalitetsvurderingsrapporter på seks andre plejehjem. Opgaven består af ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn pr. plejehjem, rapporter for hvert enkelt besøg, to afsluttende, samlede rapporter for henholdsvis de anmeldte og de uanmeldte tilsyn og et årligt, opsamlende møde.

Kvalitetsvurderingerne tager udgangspunkt i kvalitetsmodellen for de sociale tilsyn, i kommunens behov og i gældende lovgivning. Tilsynene består af interview, observationer og gennemgang af dokumentation. Tilgangen er dialogbaseret og anerkendende.

Leder af de kommunale plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune Helle Liedecke siger, at kommunen med STS+ får “et fagligt professionelt stykke arbejde, hvor forvaltningen og politikerne kan se, at der er arbejdet til bunds med kvaliteten.”

- STS+ laver faglige og saglige undersøgelser. De får interviewet medarbejdere, ledere, pårørende og borgere. Den måde, de griber det an på, betyder, at vi er sikre på, at de også får udtalelser fra vores svage borgere. Det tager de sig tid til. De får sat gang i nogle gode, faglige diskussioner blandt medarbejdere og får samlet op på ledelsesplan, siger hun.

Helle Liedecke glæder sig over, at Faaborg-Midtfyn Kommune med STS+ får et tilsyn på de kommunale plejehjem, der er på samme niveau som de socialfaglige institutioner.

– Det er megagodt, at de kan omsætte kvalitetsmodellen til plejehjemmene. Jeg føler mig tryg ved, at når de siger, det er i orden, så er det i orden. Og tryg ved, at hvis de siger, der er et udviklingspotentiale, så er der det også, siger Helle Liedecke.

Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune: Professionelt tilsyn med et anderledes projekt.

Esbjerg Kommune benyttede i 2020 STS+ til at udarbejde en kvalitetsvurdering af et særligt projekt, som kommunen tilbyder til de borgere, der ikke kan indgå i de ordinære aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Projektet benytter ikke de gængse pædagogiske tilgange og metoder, ligesom der ikke er tilknyttet pædagogisk eller psykologisk personale – men til trods for det, opnår en langt overvejende del af de tilknyttede borgere positive resultater.

Det var i Esbjerg Kommunes interesse, at få udarbejdet en kvalitetsvurdering af et eksternt tilsyn, og da Socialtilsyn Syd i forvejen er kendt af kommunen som en troværdig og seriøs samarbejdspartner faldt valget på STS+.

Esbjerg Kommune havde et ønske om, at kvalitetsvurderingen skulle gennemføres så hurtigt som muligt samtidig med et professionelt resultat, hvilket STS+ levede op til, udtaler kontorchef Frank Sørensen.

STS+ har angivet nogle vurderinger og anbefalede fokusområder, som har givet os som kommune nogle nye indsatsområder at arbejde ud fra samt en bekræftelse af, at vores særlige projekt giver livskvalitet og nyt mod til en gruppe af vores unge udsatte borgere.

Svendborg Kommune

SVENDBORG KOMMUNE: STS+ ER DET NATURLIGE VALG, NÅR BEBOERNES TRIVSEL OG DEN FAGLIGE KVALITET SKAL UNDER LUP PÅ ET AF VORES TILBUD

Svendborg Kommune benyttede i 2022/2023 STS+ til at undersøge kvaliteten af særlige fokusområder på et at kommunens botilbud.

Disse fokusområder blev til i et samarbejde mellem botilbuddet, pårørende og STS+.

Svendborg Kommune havde et ønske om, at undersøgelsen skulle gennemføres så hurtigt som muligt samtidig med et professionelt og konkret resultat, som kommunen havde mulighed for at handle på baggrund af.

For Svendborg Kommune er STS+ det naturlige valg, når beboernes trivsel og den faglige kvalitet skal under lup på et af vores tilbud. STS+ har kompetente konsulenter, og indgår et topprofessionelt samarbejde båret af respekt for de mange interessenter omkring et tilbud, udtaler områdeleder Lotte Hemmingsen.

STS+ har angivet nogle vurderinger og forslag til kvalitetsløft, som har givet kommunen og botilbuddet nogle nye indsatsområder at arbejde ud fra, ligesom det har bekræftet kommunen og botilbuddet i, at tilbuddet giver livskvalitet og god trivsel for de borgere, som bor i tilbuddet.

Spørgsmål? Kontakt os

STS+

Østerågade 40
5672 Nørre Broby

Claus Ribe Bagge 
Telefon 72 53 19 87
E-mail: cbagg@fmk.dk 

Dorthe Vinggaard Jespersen
Telefon 72 53 19 97
E-mail: dovij@fmk.dk