Organisation, formål og værdier

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd er organiseret, hvad formålet er med socialtilsynet samt Socialtilsyn Syds vision, værdier og leveregler.

Socialtilsyn Syds organisation

Socialtilsyn Syd er organiseret under Faaborg-Midtfyn Kommune.

Socialtilsyn Syd er organiseret i ét sekretariat og to afdelinger. De to afdelinger er opdelt i henholdsvis plejefamilieområdet og tilbudsområdet.

Den daglige drift af Socialtilsyn Syd varetages af tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen.

Herudover består ledelsen af:

  • Administrationsleder: Claus Ribe Bagge
  • Afdelingsleder plejefamilieområdet: Niels Haugaard
  • Afdelingsleder tilbudsområdet: Allan Vestergaard Johansen
  • Chefjurist: Sissel Schmidt

Formål

Formålet med socialtilsynet er at bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.

Socialtilsyn Syds overordnede mål er at bidrage til højere kvalitet i tilbuddene. Socialtilsyn Syd vil nå målet via et ensartet uvildigt tilsyn, der bidrager til høj kvalitet og udvikling i tilbuddene.

Spørgsmål? Kontakt os

Socialtilsyn Syd

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os som privatperson

Skriv sikkert til os som virksomhed

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
          Torsdag  9.00 - 13.00
             Fredag LUKKET