Whistleblower

Her kan du læse om, hvordan du anonymt kan kontakte Socialtilsyn Syd om bekymrende forhold om et tilbud eller en plejefamilie.

Whistleblower henvendelser

Du kan henvende dig til Socialtilsyn Syd, hvis du har bekymrende oplysninger om et tilbud eller en plejefamilie. Din henvendelse kan være anonym.

Socialtilsyn Syds tilsynsbesøg på sociale tilbud og i plejefamilier giver - sammen med de informationer Socialtilsyn Syd i øvrigt kan indhente - et øjebliksbillede af forholdene for beboerne.

Du kan som personale, beboer, pårørende eller anden person have oplysninger om bekymrende forhold, som du mener, Socialtilsyn Syd bør kende til.

Anonymitet

Din henvendelse er som udgangspunkt anonym. Du har dog mulighed for selv at ophæve din anonymitet helt eller delvist.

Din henvendelse kan behandles på én af følgende tre måder:

Fuld anonymitet

Socialtilsyn Syd må ikke oplyse over for tilbuddet eller plejefamilien, at Socialtilsyn Syd har modtaget en henvendelse. Dette betyder, at hvis henvendelsen medfører, at Socialtilsyn Syd tager på et tilsynsbesøg, må Socialtilsyn Syd ikke oplyse om baggrunden for besøget, men skal foretage egne undersøgelser.

Delvis anonymitet

Du kan også vælge at give dine kontaktoplysninger til Socialtilsyn Syd, så Socialtilsyn Syd kan kontakte dig med supplerende spørgsmål eller for yderligere oplysninger.

Ingen anonymitet

Du giver tilladelse til, at Socialtilsyn Syd kan bruge din henvendelse og dit navn i forbindelse med vores tilsynsarbejde. Vælger du denne løsning, så kan Socialtilsyn Syd drøfte din henvendelse direkte med tilbuddet eller plejefamilien.

Alle henvendelser undersøges nærmere og behandles fortroligt. Henvendelsen giver derfor ikke ret til at få oplysninger om, hvilke tiltag Socialtilsyn Syd foretager.

Kontakt whistleblowerordningen i Socialtilsyn Syd

Ønsker du, at være anonym skal du udfylde Whistleblower – Anonym henvendelse:

Whistleblower – Anonym henvendelse


Ønsker du ikke, at være anonym skal du udfylde Whistleblower – Henvendelse med MitID:

Whistleblower – Henvendelse med MitID

 

Du kan også ringe direkte til whistleblower på telefonnr. 72 53 19 99, hvis du ønsker, at være anonym eller delvis anonym. Dette kan du gøre i følgende tidsrum:

  • Mandag – torsdag kl. 9.00-15.00
  • Fredag kl. 9.00-12.00

Socialtilsyn Syd gør opmærksom på, at WB-telefonen er lukket på helligdage. I ferieperioder kan WB-telefonen ligeledes være lukket. Her henviser Socialtilsyn Syd til, at du bruger webformularen.

Kontakt den rigtige whistleblowerordning

Der er fem socialtilsyn i landet, der fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i hver sin region. Hvert socialtilsyn har en whistleblowerordning, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en webformular.

Det er vigtigt, at du kontakter det socialtilsyn, som fører tilsyn i den kommune, hvor tilbuddet eller plejefamilien ligger. Du finder de andre socialtilsyns whistleblower funktioner på deres respektive hjemmesider.

Spørgsmål? Kontakt os

Whistleblower-ordningen

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 99

Telefontider

Mandag-torsdag 9.00 - 15.00
           Fredag 9.00 - 12.00