Bliv godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie

Find oplysninger om, hvordan I tilmelder jer et grundkursus, hvordan I udfylder og indsender ansøgningsskema via Tilbudsportalen og hvordan godkendelsesprocessen forløber.

Ansøg digitalt for at blive godkendt som ny pleje-/aflastningsfamilie

Når du vil søge om at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie skal du:

  1. Udfylde og indsende en ansøgning sammen med følgende bilag i PDF-format:
  • Seneste årsopgørelse - årsopgørelsen kan hentes på www.skat.dk
  • Oversigt over faste udgifter - budgetskema 
  • Kopi af kørekort
  • CV

    2. Tilmelde dig grundkursus

Det er vigtigt at ansøgning og tilmelding til grundkursus indsendes samtidig. Grundkurset er en integreret del af godkendelsesprocessen, og du er ikke endeligt tilmeldt grundkurset før at begge dele er modtaget. 

Hvis du søger om godkendelse sammen med en partner, skal I deltage i kurset sammen. 

Start ansøgning om godkendelse til pleje-/aflastningsfamilie

Start tilmelding til grundkursus


Du modtager et kvitteringsbrev, når vi har modtaget din tilmelding til grundkursus og ansøgning. Du vil få tildelt en konsulent, som vil kontakte dig i forbindelse med sagsbehandlingen. Konsulenten skal aflægge mindst to besøg hos dig. Besøgene vil hver have en varighed af ca. 2 timer, og vil som udgangspunkt ligge på hverdage inden for normal arbejdstid fra kl. 08.00 til 16.00.

I forbindelse med ansøgningsprocessen, vil du skulle afgive samtykke til indhentelse af børne- og straffeattester. Der indhentes børneattester på børn og andre på bopælen over 15 år.  

Luk alle
Åben alle

Inden I ansøger

Her kan I læse om, hvad der er vigtigt I gør jer overvejelser om, inden I ansøger om at blive godkendt som ny pleje-/aflastningsfamilie.

Kvalitetsmodellen

Det er vigtigt, at I gør jer overvejelser i forhold til kvalitetsmodellen. Når I har læst kvalitetsmodellen vil I være mere afklarede i forhold til, hvad der forventes af plejefamilier.

Hvis I vil læse om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Bekendtgørelsen om socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk.

Ansøgningsprocessen

Forud for ansøgningen anbefaler vi også, at I orienterer jer i forhold til forløbet for ansøgningsprocessen, således jeres familie er forberedt på processen.

Kommunens informations-/rekrutteringsmøder

Deltag eventuelt også i kommunernes informations- /rekrutteringsmøder.

Se, hvornår jeres kommune holder møder på kommunens hjemmeside.

Ansøgnings- og godkendelsesforløbet

Her kan I læse mere om ansøgnings- og godkendelsesforløbet.

Ansøgnings- og godkendelsesforløbet

Processen omfatter tre hoveddele, som alle, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie, skal igennem:

  1. Et obligatorisk grundkursus i at være plejefamilie
  2. Minimum to besøg i ansøgers hjem
  3. Afsluttende samtale med ansøger

I forbindelse med besøgene i ansøgerens hjem sætter socialtilsynet ved hjælp af nogle faste værktøjer fokus på mentaliseringsressourcer, familiedynamik og hjemmeboende børns perspektiver.

Mentaliseringsressourcer

Værktøjet om mentaliseringsressourcer er udviklet til at belyse kommende plejeforældres evne til at have opmærksomhed på indre mentale tilstande hos sig selv og hos andre, især i forbindelse med at forklare og forstå adfærd.

Familiedynamik

Værktøjet om familiedynamik er udviklet til at belyse, hvordan familien agerer, når de er sammen om noget. Det skal være en aktivitet, som giver mening for familien, og som for eksempel får familien til sammen at reflektere over deres familiedynamik, eller hvordan de som familie vil tage imod et plejebarn.

Hjemmeboende børns perspektiver

I de familier, hvor der er hjemmeboende børn, er værktøjet om hjemmeboende børns perspektiver udviklet til at belyse, hvordan det er at være barn/ung i netop deres familie. Værktøjet skal bidrage til at belyse familiens forudsætninger for at understøtte et kommende plejebarns trivsel, udvikling og læring.

Formålet med at bruge disse faste værktøjer er at sikre, at socialtilsynet foretager en grundig undersøgelse, som er vidensbaseret, systematisk og ensartet på tværs af de fem socialtilsyn, så alle plejefamilier vurderes efter samme kriterier.

Godkendelsesprocessen vil i de fleste tilfælde tage i gennemsnit 12 uger fra det øjeblik, hvor Socialtilsyn Syd modtager ansøgningen.

Grundkursus som plejefamilie

Information om grundkurset

Grundkurset er modulopbygget og strækker sig over fire dage. Som udgangspunkt ligger kurset på to hverdage og to dage i en weekend, i tidsrummet kl. 8.30-16.00 - dog til kl. 15.00 den sidste dag. Der skal forventes hjemmearbejde på ca. 2 timer.

Kursusforløbet tager udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer. Vi veksler mellem oplæg, øvelser, cases, gruppearbejde og plenumdrøftelse. Der er tilført inspiration fra nyeste forskning, lovgivning samt teoretikere.

Kurset slutter af med et selvevalueringsskema, hvor I hver især beskriver jeres egen udviklingsproces. Der laves fra undervisernes side en bedømmelse af jer som kursister i forhold til engagement, refleksioner og forståelse for det underviste. Det er vores erfarne tilsynskonsulenter, som står for kurset.

Kurset er gratis og med forplejning. Der ydes ikke godtgørelse for transport. I modtager et kursusbevis, når hele kurset er gennemført.

Kursusoversigt for 2. halvår 2023:

Grundkursus - GK 7 - den 19. og 20. juni 2023 samt den 1. og 2. juli 2023

Grundkursus - GK 8 - den 1. og 2. august 2023 samt den 12. og 13. august 2023

Grundkursus - GK 9 - den 21. og 22. august 2023 samt den 2. og 3. september 2023

Grundkursus - GK 10 - den 18. og 19. september 2023 samt den 30. sep. og 1. okt. 2023

Grundkursus - GK 11 - den 16. og 17. oktober 2023 samt den 28. og 29. oktober 2023

Grundkursus - GK 12 - den 13. og 14. november 2023 samt den 25. og 26. november 2023

Grundkursus - GK 13 - den 4. og 5. december 2023 samt den 16. og 17. december 2023

Spørgsmål? Kontakt os

Socialtilsyn Syd

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
           Torsdag 9.00 - 13.00
            Fredag LUKKET