Bliv godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie

Ønsker I at blive godkendt som pleje- eller aflastningsfamilie, så er oplysningerne på denne side rettet til jer. Nedenfor kan I blandt andet finde oplysninger om, hvordan I tilmelder jer et grundkursus, hvordan I udfylder og indsender ansøgningsskema via Tilbudsportalen og hvordan godkendelsesprocessen forløber.

Ansøg digitalt for at blive godkendt som ny pleje-/aflastningsfamilie

Første step i processen er tilmelding til grundkursus. Hvis du søger om godkendelse sammen med en partner, skal I deltage i kurset sammen. 

Start tilmelding til grundkursus her


Dernæst skal I udfylde og indsende et ansøgningsskema via Tilbudsportalen. På Tilbudsportalen står, hvilke bilag I skal uploade i forbindelse med ansøgningen. Det er vigtigt at bilagene er uploadet. 

I modtager et kvitteringsbrev, når vi har modtaget jeres tilmelding til grundkursus og ansøgning. I vil få tildelt en konsulent, som vil kontakte jer i forbindelse med sagsbehandlingen. Konsulenten skal aflægge mindst to besøg hos jer. Besøgene vil hver have en varighed af ca. 2 timer, og vil som udgangspunkt ligge på hverdage inden for normal arbejdstid fra kl. 08.00 til 16.00.

I forbindelse med ansøgningsprocessen, vil I skulle afgive samtykke til indhentelse af børne- og straffeattester. Der indhentes børneattester på børn og andre på bopælen over 15 år.  

Luk alle
Åben alle

Her kan I læse om, hvad der er vigtigt I gør jer overvejelser om, inden I ansøger om at blive godkendt som ny pleje-/aflastningsfamilie.

Kvalitetsmodellen

Det er vigtigt, at I gør jer overvejelser i forhold til kvalitetsmodellen. Når I har læst kvalitetsmodellen vil I være mere afklarede i forhold til, hvad der forventes af plejefamilier.

Hvis I vil læse om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 2 i bekendtgørelse om socialtilsyn. Bekendtgørelsen om socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk.

Ansøgningsprocessen

Forud for ansøgningen anbefaler vi også, at I orienterer jer i forhold til forløbet for ansøgningsprocessen, således jeres familie er forberedt på processen.

Kommunens informations-/rekrutteringsmøder

Deltag eventuelt også i kommunernes informations- /rekrutteringsmøder.

Se, hvornår jeres kommune holder møder på kommunens hjemmeside.

Her kan I læse mere om ansøgnings- og godkendelsesforløbet.

Ansøgnings- og godkendelsesforløbet

Processen omfatter tre hoveddele, som alle, der ønsker at blive godkendt som plejefamilie, skal igennem:

  1. Et obligatorisk grundkursus i at være plejefamilie
  2. Minimum to besøg i ansøgers hjem
  3. Afsluttende samtale med ansøger

I forbindelse med besøgene i ansøgerens hjem sætter socialtilsynet ved hjælp af nogle faste værktøjer fokus på mentaliseringsressourcer, familiedynamik og hjemmeboende børns perspektiver.

Mentaliseringsressourcer

Værktøjet om mentaliseringsressourcer er udviklet til at belyse kommende plejeforældres evne til at have opmærksomhed på indre mentale tilstande hos sig selv og hos andre, især i forbindelse med at forklare og forstå adfærd.

Familiedynamik

Værktøjet om familiedynamik er udviklet til at belyse, hvordan familien agerer, når de er sammen om noget. Det skal være en aktivitet, som giver mening for familien, og som for eksempel får familien til sammen at reflektere over deres familiedynamik, eller hvordan de som familie vil tage imod et plejebarn.

Hjemmeboende børns perspektiver

I de familier, hvor der er hjemmeboende børn, er værktøjet om hjemmeboende børns perspektiver udviklet til at belyse, hvordan det er at være barn/ung i netop deres familie. Værktøjet skal bidrage til at belyse familiens forudsætninger for at understøtte et kommende plejebarns trivsel, udvikling og læring.

Formålet med at bruge disse faste værktøjer er at sikre, at socialtilsynet foretager en grundig undersøgelse, som er vidensbaseret, systematisk og ensartet på tværs af de fem socialtilsyn, så alle plejefamilier vurderes efter samme kriterier.

Godkendelsesprocessen vil i de fleste tilfælde tage i gennemsnit 12 uger fra det øjeblik, hvor Socialtilsyn Syd modtager ansøgningen.

 

 

Information om grundkurset

Grundkurset er modulopbygget og strækker sig over fire dage. Som udgangspunkt ligger kurset på to hverdage og to dage i en weekend, i tidsrummet kl. 8.30-16.00 - dog til kl. 15.00 den sidste dag. Der skal forventes hjemmearbejde på ca. 2 timer.

Kursusforløbet tager udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer. Vi veksler mellem oplæg, øvelser, cases, gruppearbejde og plenumdrøftelse. Der er tilført inspiration fra nyeste forskning, lovgivning samt teoretikere.

Kurset slutter af med et selvevalueringsskema, hvor I hver især beskriver jeres egen udviklingsproces. Der laves fra undervisernes side en bedømmelse af jer som kursister i forhold til engagement, refleksioner og forståelse for det underviste. Det er vores erfarne tilsynskonsulenter, som står for kurset.

Kurset er gratis og med forplejning. Der ydes ikke godtgørelse for transport. I modtager et kursusbevis, når hele kurset er gennemført.

Kursusoversigt for 2. halvår 2022:

Grundkursus - GK 8 - den 26. og 27. juli 2022 samt den 6. og 7. august 2022

Grundkursus - GK 9 - den 22. og 23. august 2022 samt den 3. og 4. september 2022

Grundkursus - GK 10 - den 19. og 20. september 2022 samt den 1. og 2. oktober 2022

Grundkursus - GK 11 - den 17. og 18. oktober 2022 samt den 29. og 30. oktober 2022

Grundkursus - GK 12 - den 14. og 15. november 2022 samt den 26. og 27. november 2022

Grundkursus - GK 13 - den 5. og 6. december 2022 samt den 17. og 18. december 2022

 

Socialtilsyn Syd

Østerågade 40
5672 Broby

Telefon 72 53 19 00

Skriv sikkert til os

Telefontider

Mandag-onsdag 9.00 - 12.00
           Torsdag 9.00 - 13.00
            Fredag LUKKET