Kvalitetsmåling i plejefamilier

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd måler kvaliteten i plejefamilier på baggrund af kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsyn Syd anvender kvalitetsmodellen, når kvaliteten i plejefamilier vurderes. Socialtilsyn Syd anvender modellen både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nye ansøgninger.

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, der giver plejefamilien og socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag.

De 7 temaer i kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Familiestruktur og familiedynamik
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som vi skal anvende i bedømmelsen af, om plejefamilien har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan alene godkende plejefamilier, som efter den samlede vurdering har den fornødne kvalitet.

Vil du vide mere om kvalitetsmodellen? 

Hvis du vil læse mere om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 2 i bekendtgørelsen om socialtilsyn. Bekendtgørelsen om socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk.