Kvalitetsmåling i plejefamilier

Her kan du læse om, hvordan vi måler kvaliteten i plejefamilier på baggrund af kvalitetsmodellen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Vi anvender kvalitetsmodellen, når vi vurderer kvalitet i plejefamilier. Vi anvender modellen både i forbindelse med tilsynsbesøg og ved nye ansøgninger.

Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, der giver plejefamilien og socialtilsynet mulighed for dialog på et systematisk grundlag. Kvalitetsmodellen indeholder 7 temaer:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Familiestruktur og familiedynamik
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

For hvert tema er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som vi skal anvende i bedømmelsen af, om plejefamilien har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet kan alene godkende plejefamilier, som efter den samlede vurdering har den fornødne kvalitet.

Se også:
Kvalitetsmodel for plejefamilier (åbner i nyt vindue)
Definition af centrale begreber i kvalitetsmodellen (åbner i nyt vindue)