Vær opmærksom på, at skemaerne på vores hjemmeside er PDF-format. Det kræver, at du har den seneste version af Adobe Reader installeret, så du kan udfylde og gemme original dokument.

Vejledning: Sådan udfylder du PDF-skemaer
Relevant lovgivning (bekendtgørelse om socialtilsyn)

Søg om ændring af godkendelse

Ændringer vedrører tilbuds godkendelse. Tilbud bedes indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Syd og oplyse om og begrunde de ændringer, som ønskes godkendt.

Ændringer vedrører tilbuds godkendelse. Tilbud bedes indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Syd og oplyse om og begrunde de ændringer, som ønskes godkendt.

Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Ændringer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Syd har godkendt dem.

Ændringer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:

  • juridisk grundlag
  • antal pladser
  • fysiske rammer
  • ny målgruppe eller udvidelse af målgruppe

Først når Socialtilsyn Syd har modtaget jeres ansøgning, kan det konstateres, om der er tale om en væsentlig ændring. Væsentlige ændringer vil resultere i opkrævning af en særlig takst, og væsentlige ændringer medfører som udgangspunkt, at der skal indleveres nye budgetter.

Se evt. de aktuelle takster for sociale tilbud.