Søg om ændring af godkendelse

Tilbud bedes indsende ansøgningsskema til Socialtilsyn Syd og oplyse om og begrunde de ændringer, som ønskes godkendt.

Søg om ændring af godkendelsen

Et tilbud kan ikke foretage dispositioner, der afviger fra godkendelsen, uden Socialtilsyn Syds forudgående godkendelse. Tilbud bedes derfor indsende et ansøgningsskema til Socialtilsyn Syd og oplyse om og begrunde de ændringer, som ønskes godkendt.

Sociale tilbud bedes udfylde ansøgningsskemaet til højre, og sende via sikker digital postkasse. Send ansøgningsskemaet så tidligt som muligt. Ændringer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Syd har godkendt dem.

Ændringer ved et eksisterende tilbud kan eksempelvis være:

  • juridisk grundlag
  • antal pladser
  • fysiske rammer
  • ny målgruppe eller udvidelse af målgruppe

Væsentlig ændring

Først når Socialtilsyn Syd har modtaget jeres ansøgning, kan det konstateres, om der er tale om en væsentlig ændring. Væsentlige ændringer vil resultere i opkrævning af en særlig takst, og væsentlige ændringer medfører som udgangspunkt, at der skal indleveres nye budgetter, idet Socialtilsyn Syd skal foretage en ny vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet. 

Hvis de ønskede ændringer er så væsentlige, at der skal foretages en delvis ny godkendelse, medfører dette en særlig takst.

Se evt. de aktuelle takster for sociale tilbud.

Indsendelse af budgetter

Hvis Socialtilsyn Syd vurderer, at det er nødvendigt i forhold til vurdering af tilbuddets økonomi, vil socialtilsynet anmode om nye budgetter i form af revideret driftsbudget og 100 % belægningsbudget.

Revideret driftsbudget:
Et revideret driftsbudget skal afspejle den hidtidige drift og den forventede drift, efter ændringen er trådt i kraft.

100 % belægningsbudget:
Et 100 % belægningsbudget skal udarbejdes med udgangspunkt i, at der for hele budgetåret er fuld belægning i overensstemmelse med den ændring, der ønskes.