Børn og unge: Når du har udfyldt skema, kan du direkte via virk.dk sende indberetningen.
Send din indberetning magtanvendelse på børn og ungetilbud via virk.dk
Voksne: Når du har udfyldt skema, kan du direkte via virk.dk sende indberetningen.
Send din indberetning om magtanvendelse på voksentilbud via virk.dk

Magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om magtanvendelser.

Indberetninger om magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om:

  • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i botilbud
  • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i specialiserede plejefamilier, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 3
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke og magtanvendelse udøvet over for voksne i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven
  • Indgreb efter serviceloven overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter serviceloven eller på et anbringelsessted efter serviceloven.

Tilbud

Tilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til:

  • Den handlende kommune, dvs. den kommune der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
  • Evt. driftsherren, dvs. den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd
  • Socialtilsyn Syd, der fører det driftsorienterede tilsyn

Socialtilsyn Syd vurderer, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er mønstre i indberetningerne, som giver anledning til dialog om særligt tilbuddenes pædagogiske forebyggelse af magtanvendelse.

Socialtilsyn Syd sender hvert kvartal en kvittering til de tilbud, der har indberettet magtanvendelse i de forgående tre måneder, men der gives ikke en tilbagemelding på den enkelte indberetning. 

Tilbud skal anvende nedenstående skemaer:

Voksenområdet
Skemaer til at indberette magtanvendelser på voksentilbud, finder du på Socialstyrelsens hjemmeside 

Børn- og ungeområdet
Skemaer til at indberette magtanvendelser på børn- og ungetilbud, finder du på Socialstyrelsens hjemmeside

Det er et krav, at disse skemaer anvendes.