Børn og unge: Når du har udfyldt skema, kan du direkte via virk.dk sende indberetningen.
Send din indberetning magtanvendelse på børn og ungetilbud via virk.dk
Voksne: Når du har udfyldt skema, kan du direkte via virk.dk sende indberetningen.
Send din indberetning om magtanvendelse på voksentilbud via virk.dk

Magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om magtanvendelser.

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om:

  • Magtanvendelse udøvet overfor anbragte børn og unge
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke og magtanvendelse udøvet overfor voksne i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven
  • Indgreb efter serviceloven overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter serviceloven eller på et anbringelsessted efter serviceloven.

Tilbud skal sende indberetninger om magtanvendelse til:

  • Den handlende kommune, dvs. den kommune der har ansvaret for borgerens ophold i tilbuddet
  • Evt. driftsherren, dvs. den driftsansvarlige kommunalbestyrelse eller regionsråd
  • Socialtilsyn Syd, der fører det driftsorienterede tilsyn

Vi vurderer indberetningen, om den giver anledning til bemærkninger. Vi vurderer herunder det generelle magtanvendelsesmønster, fx om personalet på tilbuddet kender reglerne, og om der er den fornødne pædagogiske kvalitet i tilbuddet. Vi giver dog ikke en tilbagemelding på den enkelte indberetning. Tilbud, handlekommune og evt. driftsherre vil blive kontaktet af socialtilsynet i de tilfælde, der er grund til bekymring og kritik.

Voksenområdet
Skemaer til at indberette magtanvendelser på voksentilbud, finder du på Socialstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue).

Børn- og ungeområdet
Skemaer til at indberette magtanvendelser på børn- og ungetilbud, finder du på Socialstyrelsens hjemmeside(åbner i nyt vindue).

Vi gør opmærksom på, at det er et krav, at disse skemaer anvendes, se i den forbindelse bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge (åbner i nyt vindue).