Fravigelse fra godkendelsesgrundlag

I nogle tilfælde er der mulighed for at få godkendt fravigelse i godkendelsesgrundlaget, hvilket kræver at du ansøger om det, hvorefter vi træffer en afgørelse.

På denne side (højre side) finder du ansøgningsskema for fravigelse i godkendelsesgrundlaget.

Ansøgningsskemaet har til formål at oplyse om grundlaget for den fravigelse fra godkendelsen, som tilbuddet / plejefamilien anmoder om Socialtilsyn Syds godkendelse af.

Udfyld og send skemaet til Socialtilsyn Syd. Efter modtagelse vurderer Socialtilsyn Syd, om der er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle anmodningen og træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.