Fravigelse fra godkendelsesgrundlag

I nogle tilfælde er der mulighed for at få godkendt en fravigelse fra godkendelsesgrundlaget, hvilket kræver at I ansøger om det, hvorefter Socialtilsyn Syd træffer en afgørelse.

Søg om fravigelse fra godkendelsesgrundlaget

Der er mulighed for at få godkendt en fravigelse fra godkendelsesgrundlaget. Dette kræver, at I ansøger om det, hvorefter Socialtilsyn Syd vil træffe en afgørelse. I skal anvende ansøgningsskemaet til højre.

Ansøgningsskemaet har til formål at oplyse om grundlaget for den fravigelse fra godkendelsen, som tilbuddet anmoder om Socialtilsyn Syds godkendelse af.

Udfyld og send skemaet til Socialtilsyn Syd. Efter modtagelse vurderer Socialtilsyn Syd, om der er behov for supplerende oplysninger for at kunne behandle anmodningen og træffer herefter afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.