Driftsorienteret tilsyn

Socialtilsyn Syd fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud, herunder anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Driftsorienteret tilsyn

Ved driftsorienteret tilsyn vurderer Socialtilsyn Syd, om tilbuddet opfylder kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier. Socialtilsyn Syd fører således driftsorienteret tilsyn med tilbud for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse.

Tilrettelæggelsen af driftsorienteret tilsyn tager altid udgangspunkt i de oplysninger, som Socialtilsyn Syd er i besiddelse af om det konkrete tilbud.

Socialtilsyn Syd vurderer konkret, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre det driftsorienterede tilsyn.

Anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg

Både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg har til formål at sikre, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet. Tilsynsbesøgene skal være dialogbaserede og kvalitetsudviklende. 

Uanmeldte tilsynsbesøg tilrettelægges altid, så der udvises hensyn til de borgere, der bor i tilbuddet.