Akut bestemmelse

Akut anbringelse af borgere i ikke-godkendte tilbud

I akutte situationer kan en kommune have behov for at anbringe borgere i ikke-godkendte tilbud eller plejefamilier.

En kommune kan derfor træffe afgørelse efter servicelovens § 4, stk. 4 om at anbringe en borger i et ikke godkendt tilbud/plejefamilie i op til 3 uger.

Ved ikke godkendt forstås både tilbud/plejefamilier, der ikke er godkendt af Socialtilsyn Syd, og tilbud/plejefamilier i drift, som ikke er godkendt til anbringelse af den konkrete borger, f.eks. på grund af pladsantal.

Hvis der efter de 3 uger er behov for forlængelse, kan socialtilsynet, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at det ikke godkendte tilbud/plejefamilie kan anvendes i yderligere 3 uger, jf. lov om socialtilsyn § 5, stk. 4.

Hvis en kommune vurderer, at der er behov for forlængelse, fremsendes ansøgning om forlængelse til Socialtilsyn Syd. Der er ikke formkrav til ansøgningen, men den skal vedlægges dokumentation for:

  • At der er truffet afgørelse om akut anbringelse efter servicelovens § 4, stk. 4
  • Hvilken/hvilke særlige grunde, der er årsag til den ønskede forlængelse

Socialtilsyn Syd skal altid orienteres af handlekommunen, når en borger anbringes akut i et tilbud/plejefamilie.

Orientering og ansøgning til Socialtilsyn Syd skal ske via digital post.