Whistleblower

Læs, hvordan du anonymt kan kontakte os om bekymrende forhold om et tilbud eller en plejefamilie.

Whistleblower henvendelser

Du kan henvende dig til Socialtilsyn Syd, hvis du har bekymrende oplysninger om et tilbud eller en plejefamilie. Din henvendelse kan være anonym.

Socialtilsyn Syds tilsynsbesøg på sociale tilbud og i plejefamilier giver - sammen med de informationer, vi i øvrigt kan indhente - et øjebliksbillede af forholdene for beboerne.

Du kan som personale, beboer, pårørende eller anden person have oplysninger om bekymrende forhold, som du mener, vi bør kende til.

Anonymitet
Din henvendelse er som udgangspunkt anonym. Du har dog mulighed for selv at ophæve din anonymitet helt eller delvist. Din henvendelse kan behandles på en af følgende tre måder:

Fuld anonymitet
Socialtilsyn Syd må ikke oplyse over for tilbuddet/plejefamilien, at vi har modtaget en henvendelse. Dette betyder at hvis henvendelsen medfører at vi tager på et tilsynsbesøg må vi ikke oplyse om baggrunden for vores besøg, men skal foretage vores egne undersøgelser. 

Delvis anonymitet
Du kan også vælge at give dine kontaktoplysninger til Socialtilsyn Syd så vi kan kontakte dig med supplerende spørgsmål eller for yderligere oplysninger.


Ingen anonymitet
Du giver tilladelse til at Socialtilsyn Syd kan bruge din henvendelse og dit navn i forbindelse med vores tilsynsarbejde. Vælger du denne løsning kan vi drøfte din henvendelse/bekymring direkte med tilbuddet/plejefamilien.

Alle henvendelser undersøges nærmere og behandles fortroligt. Henvendelsen giver derfor ikke ret til at få oplysninger om, hvilke tiltag Socialtilsyn Syd foretager.

Kontakt whistleblowerordningen i Socialtilsyn Syd

Ønsker du at være anonym skal du udfylde følgende formular 

Ønsker du ikke at være anonym skal du udfylde denne formular (ved brug af nem-id)

Du kan også ringe direkte til Socialtilsyn Syd, hvis du ønsker, at være anonym eller delvis anonym:
Telefon 7253 1999
Mandag-torsdag 9.00-15.00
Fredag 9.00-12.00

Vi gør opmærksom på, at WB-telefonen er lukket på helligdage. På helligdage henviser vi til, at man bruger webformularen.

Kontakt den rigtige whistleblowerordning
Der er fem socialtilsyn i landet, der fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i hver sin region. Hvert socialtilsyn har en whistleblower funktion, som du kan henvende dig til telefonisk eller via en webformular.

Det er vigtigt, at du kontakter det Socialtilsyn, som fører tilsyn i den kommune, hvor tilbuddet eller plejefamilien ligger, som du har bekymrende oplysninger om. Du finder de andre socialtilsyns whistleblower funktioner her: