Søg om ændring af godkendelse

Ændringer i en eksisterende plejefamilies godkendelse skal godkendes af Socialtilsyn Syd.

Ændringer i en eksisterende plejefamilies godkendelse 

Ændringer vedrørende en plejefamilies godkendelse skal godkendes af Socialtilsyn Syd. Ændringerne gælder først fra den dag, Socialtilsyn Syd har godkendt dem.

Plejefamilier bedes udfylde ansøgningsskemaet, der ses til højre. Ansøgningen skal indsendes til Socialtilsyn Syd via borger.dk. 

Ændringer kan eksempelvis være:

  • Udvidelse/reduktion af målgruppe eller belastningsgrad
  • Nye antal pladser
  • Skilsmisse
  • Ny samlever

Skilsmisse

I tilfælde af skilsmisse skal plejeforældrene i fælleskab ansøge om ændring af godkendelse, dvs. at der er kun skal indsendes én ansøgning.