Udfyld og indsend

Send direkte via borger.dk
Felter som "til" og emne" - der er påkrævet vil være udfyldt på forhånd, hvis du søger via ovenstående link. Vigtigt, at du KUN bruger dette link, hvis du som plejefamilie ansøger om ændringer.

Søg om ændring af godkendelse

Plejefamilier bedes udfylde og indsende skema til Socialtilsyn Syd og søge om ændring af godkendelse.

Hvis I ønsker nuværende godkendelse ændret, skal I søge om det. Ændringen - familien ønsker at få godkendt - kan være udvidelse af målgruppe, ændring af belastningsgrad eller antal pladser. I bedes udfylde og indsende skema: Ansøgning om ændring af godkendelse via borger.dk.

Ændringer gælder først fra den dag, Socialtilsyn Syd har godkendt dem.