Plejefamiliernes økonomi

Her kan du læse om tro- og loveerklæring samt den årlige stikprøvekontrol.

Tro- og loveerklæring

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn vil I blive bedt om, at underskrive og fremsende tro- og loveerklæring. Erklæringen er en del af den løbende godkendelse, hvor I som plejefamilie skriver under på, at I har en stabil økonomi.

Stikprøvekontrol

Som led i tilsynsarbejdet, og Socialtilsyn Syds forpligtigelse til at føre tilsyn med jeres økonomi, udtager vi årligt et antal plejefamilier til en grundigere gennemgang af økonomien. Dette er med henblik på at sikre, at økonomien fortsat giver grundlag for en stabil anbringelse. Til dette formål indhenter Socialtilsyn Syd relevant dokumentation fra plejefamilien. I forbindelse med stikprøvekontrollen anmoder vi om årsopgørelse og en opgørelse over jeres faste udgifter. 

I kan anvende følgende budgetskema: Budgetskema