Børn og unge: Når du har udfyldt skema, kan du direkte via borger.dk sende indberetningen.
Felter som "til" og "emne" - der er påkrævet vil være udfyldt på forhånd, hvis du sender via nedenstående link. Vigtigt, at du KUN bruger dette link til at indberette magtanvendelser på børn og ungetilbud.
Send din indberetning magtanvendelse via borger.dk

Kun for Specialiserede plejefamilier - Magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om magtanvendelser. Specialiserede plejefamilier skal indberette magtanvendelser via gældende skemaer.

Indberetninger om magtanvendelser

Socialtilsyn Syd skal som tilsynsmyndighed modtage indberetninger om:

  • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i botilbud
  • Magtanvendelse udøvet over for anbragte børn og unge i specialiserede plejefamilier, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 3
  • Optagelse i særlige botilbud uden samtykke og magtanvendelse udøvet over for voksne i forbindelse med foranstaltninger efter serviceloven
  • Indgreb efter serviceloven overfor personer med nedsat psykisk funktionsevne, som er anbragt i en boform efter serviceloven eller på et anbringelsessted efter serviceloven.

Specialiserede plejefamilier

Specialiserede plejefamilier skal sende indberetninger om magtanvendelser til:

  • Den handlende kommune, dvs. den kommune der har ansvaret for borgerens ophold hos plejefamilien
  • Socialtilsyn Syd, der fører det driftsorienterede tilsyn 

Den specialiserede plejefamilie skal inden for 24 timer registrere hændelsen. Plejebarnet, der har været involveret i hændelsen, skal gøres bekendt med registreringen og have mulighed for at lave sin egen beskrivelse af hændelsesforløbet. 

Det udfyldte skema sendes med det samme til kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune samt til indehaveren af forældremyndigheden. Ved månedens udgang sendes kopi af indberetningen tillige til socialtilsynet.

Specialiserede plejefamilier skal anvende følgende indberetningsskema: bilag 1b, som findes på Socialstyrelsens side. Det er et krav, at dette skema anvendes.