Børn og unge: Når du har udfyldt skema, kan du direkte via borger.dk sende indberetningen.
Felter som "til" og "emne" - der er påkrævet vil være udfyldt på forhånd, hvis du sender via nedenstående link. Vigtigt, at du KUN bruger dette link til at indberette magtanvendelser på børn og ungetilbud.
Send din indberetning magtanvendelse via borger.dk

Kun for Specialiserede plejefamilier - Magtanvendelser

Specialiserede plejefamilier skal fra 1. januar 2017 indberette magtanvendelser via gældende skemaer. Dette på baggrund af lov om voksensvar, der trådte i kraft den 1. januar 2017.

Kun for Specialiserede plejefamilier, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 3

De særlige regler der gælder for specialiserede plejefamiliers adgang til afværgehjælp medfører en pligt til registrering indberetning af hændelsen, ligesom øvrig magtanvendelse skal registreres og indberettes til såvel den anbringende kommune som til socialtilsynet.

Den specialiserede plejefamilie skal inden for 24 timer registrere hændelsen på dette skema / bilag 1b, som findes på Socialstyrelsens side (åbner i nyt vindue).

Plejebarnet, der har været involveret i hændelsen, skal gøres bekendt med registreringen og have mulighed for at lave sin egen beskrivelse af hændelsesforløbet. Det udfyldte skema sendes med det samme til kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune samt til indehaveren af forældremyndigheden. Ved månedens udgang sendes kopi  af indberetningen tillige til socialtilsynet.

Vi gør opmærksom på, at det er et krav, at skemaet anvendes, se i den forbindelse bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge. Bekendtgørelsen kan findes på Retsinformation.dk (åbner i nyt vindue).