Godkendelse som ny plejefamilie via Fast-track

Godkendelse som ny plejefamilie via Fast-track

På baggrund af socialtilsynsaftalen og Børnene Først tilbyder Socialtilsyn Syd behandling af nygodkendelse som generel godkendt plejefamilie via Fast-track.

Fast-track betyder, at frem for en ”normal” sagsbehandlingstid på 12 uger for behandling af generel godkendelse som plejefamilie, vil behandlingstiden som udgangspunkt være på 6 uger. Dette med det formål, at pågældende barn anbragt akut hos ansøgere ikke alene skal opleve et skift, fordi familien ikke nåede at få en godkendelse af tidsmæssige årsager.

Processen for behandling af generel godkendelse som plejefamilie er den samme som ved andre godkendelser. Det betyder, at det er afgørende for muligheden for at behandle ansøgningen inden for 6 uger, at ansøgerne med kort varsel står klar til at tage imod den kursusdeltagelse, besøg i hjemmet mv., som ligger i processen. 

Såfremt en kommune har anvendt akut bestemmelsen til anbringelse af et barn akut i en familie, der ikke er godkendt som plejefamilie, og der ud over anvendelse af akut bestemmelsen er øvrige særlige grunde der taler herfor, kan pågældende kommune indstille til Fast-track behandling af generel godkendelse som plejefamilie.

Kravene til Fast-track er altså:

  • -         At kommunen har truffet afgørelse om akut anbringelse af en borger hos den pågældende familie efter servicelovens § 4, stk. 4.

  • -          At der er øvrige særlige grunde, som taler herfor.

  • -          At kommunen søger ved brug af indstillingsark og at indstillingen er lederpåtegnet fra anbringende kommune.

Socialtilsyn Syd vurderer om den enkelte indstilling faktisk falder inden for rammerne for Fast-track.

Ved spørgsmål kan afdelingsleder Niels Vingum Haugaard kontaktes på telefon: 7253 1905 eller driftskoordinator Lars Dahlmann på telefon: 7253 1925. 

Indstillingsskema og yderligere information kan findes her: Indstilling Fast-track

Indstillingsskemaet sendes via sikker post til: socialtilsynsyd@fmk.dk