Grundkursus som plejefamilie

Du/I skal som en integreret del af godkendelsesprocessen gennemføre et grundkursus.

Grundkurset er modulopbygget og strækker sig over 4 dage. Grundkurset er på 34 timer, hvoraf der ligger hjemmearbejde på ca. 2 timer.

Kursusforløbet tager udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer. Vi veksler mellem oplæg, øvelser, cases, gruppearbejde og plenumdrøftelse. Der er tilført inspiration fra nyeste forskning, lovgivning samt teoretikere.

Kurset slutter af med et selvevaluerings-skema, hvor I hver især beskriver jeres egen udviklingsproces.

Der laves fra undervisernes side en bedømmelse af jer som kursister i forhold til engagement, refleksioner & forståelse for det underviste.

Det er vores erfarne tilsynskonsulenter, som står for kurset.

Kurset er gratis og med forplejning. Der ydes ikke godtgørelse for transport. I modtager et kursusbevis, når hele kurset er gennemført.