Ny bekendtgørelse pr. 1. juli 2020

Læs bekendtgørelse her:

Bekendtgørelse pr. 1. juli 2019

Læs om ny procesplan her: 

Bliv godkendt som ny pleje-/aflastningsfamilie

I skal udfylde og indsende et ansøgningsskema via Tilbudsportalen, hvis I ønsker at blive godkendt som pleje-/aflastningsfamilie. Læs om hvordan godkendelsesprocessen forløber og se vores kursusoversigt over afholdelse af grundkursus for kommende plejeforældre.

Pr. 1. juli 2020 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft. Det betyder, at I skal indgive jeres ansøgning digitalt. 

Den digitale ansøgningsproces skal gøre ansøgningsprocessen mere brugervenlig for både ansøgere og tilsynsmyndigheder.

I praksis betyder det, at I skal indsende jeres ansøgning via Tilbudsportalen.


I skal udfylde og indsende et ansøgningsskema via Tilbudsportalen, hvis I ønsker at blive pleje-/aflastningsfamilie. På tilbudsportalen står hvilke bilag vi gerne vil have. I uploader i forbindelse med ansøgningen.

Start din ansøgning her

I forbindelse med ansøgningsprocessen, vil I skulle afgive samtykke til indhentelse af straffeattester. 

I modtager en kvittering, når vi har modtaget jeres ansøgning. I vil få tilbudt et grundkursus samt tildelt en konsulent, som vil kontakte jer i forbindelse med sagsbehandlingen.