Akut bestemmelse

Socialtilsynet giver alene dispensation ved akutte tilfælde, når det drejer sig om udvidelse af målgruppen.

En kommune kan have behov for akut at anbringe en borger til en ikke-godkendt tilbud (herunder både plejefamilier og sociale tilbud) i op til tre uger. Ved sådan et akut og særligt tilfælde kan Socialtilsyn Syd træffe afgørelse om, at ikke-godkendte tilbud kan anvendes i yderligere tre uger.


Relevant lovgivning:

Lov om socialtilsyn § 5, stk. 4