Lovgivning

Her finder du information om lov om socialtilsyn.

Lov om socialtilsyn

Lov om socialtilsyn blev vedtaget af et enigt Folketing i juni 2013.

Lov om socialtilsyn er resultatet af en politisk aftale, Aftale om et nyt Socialtilsyn fra 25. oktober 2012, indgået af samtlige partier i Folketinget. Med aftalen og den efterfølgende lovgivning flyttes ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge fra alle 98 kommuner og regioner til fem tilsynskommuner.

De fem socialtilsyn skal godkende og føre tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud for samfundets mest udsatte borgere.

Socialtilsynets opgaveramme

Følgende tilbud er inden for socialtilsynets opgaveramme:

  • Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1-3 i lov om social service 
  • Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 6-8 (Børn og unge) i lov om social service 
  • Botilbud efter §§ 107 og 108 (Voksne) i lov om social service 
  • Krisecentre efter § 109 i lov om social service 
  • Forsorgshjem efter § 110 i lov om social service 
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 og § 101 a i lov om social service 
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service 
  • Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141

 Den gældende lovgivning kan findes på Retsinformation.dk