Lovgivning

Her finder du information om lov om socialtilsyn og links til andre relevant lov på socialtilsyns-området.

Lov om socialtilsyn blev vedtaget af et enigt Folketing i juni 2013.

Lov om socialtilsyn er resultatet af en politisk aftale, Aftale om et nyt Socialtilsyn fra 25. oktober 2012, indgået af samtlige partier i Folketinget. Med aftalen og den efterfølgende lovgivning flyttes ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge fra alle 98 kommuner og regioner til fem tilsynskommuner.

De fem socialtilsyn skal godkende og føre tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud, ambulante stofmisbrugstilbud for samfundets mest udsatte borgere.

Følgende tilbud er inden for socialtilsynets opgaveramme:

  • Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, nr. 1 og 2
  • Døgntilbud efter § 66, nr. 5 og 6 (Børn og unge)
  • Botilbud efter §§ 107, 108 (Voksne)
  • Krisecentre efter § 109
  • Forsorgshjem efter § 110
  • Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter Servicelovens § 101 (pr. 1. juli 2015)
  • Botilbudslignende tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service
  • Alkoholbehandlingssteder efter Sundhedslovens § 141 (pr. 1. januar 2016)

Vil du vide mere?
Lov om socialtilsyn  (åbner i nyt vindue)
Bekendtgørelse om socialtilsyn (åbner i nyt vindue)
Om socialtilsyn på Socialstyrelsens hjemmeside (åbner i nyt vindue)

Relevante bekendtgørelser
Bekendtgørelse om plejefamilier (åbner i nyt vindue)
Bekendtgørelse om Tilbudsportalen (åbner i nyt vindue)