Invitation til temadag for tilbud

Temadage for opholdssteder, botilbud og ambulante tilbud

Temadage for opholdssteder, botilbud og ambulante tilbud

Socialtilsyn Syd afholder 3 temadage i november for alle tilbud med temaet: Perspektiver på det pædagogiske arbejde med borgerinvolverende processer.

Formålet med temadagene er at skabe et rum for gensidig dialog og information. 

Invitationerne vil i starten af september blive sendt ud til alle relevante tilbud under Socialtilsyn Syd.

Vi ser frem til nogle udytterige dage.