Invitation til jubilæumskonference

Socialtilsyn Syd markerer de første ti år med socialtilsynet

Socialtilsyn Syd markerer de første ti år med socialtilsynet

Den 1. januar 2024 er det 10 år siden, socialtilsynene blev etableret. Formålet var og er stadig at godkende og føre et systematisk, ensartet, fagligt kompetente og uvildigt, tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud, der tager hånd om udsatte borgere.

Denne første milepæl markerer vi i Socialtilsyn Syd med en jubilæumskonference, hvor vi sammen med faglige og politiske aktører gør status over det første årti: Hvordan har den faglige og institutionelle udvikling i socialtilsynet været – fra bar mark til professionel tilsynsinstitution i dag? Hvad har vi lært om at føre tilsyn? Hvor er vi lykkedes, og hvor er der plads til forbedring? Og hvilke faglige udviklingsmæssige pejlemærker tegner sig i horisonten de næste ti år?

Det vil glæde os at se dig til konferencen, som finder sted

Onsdag den 3. april 2024 kl. 9.30-15.30 på
Milling Hotel Park
Viaduktvej 28
5500 Middelfart

Se programmet for dagen her Program

Det er gratis at deltage. For at gøre plads til så mange deltagere fra forskellige tilbud som muligt, kan I højst tilmelde tre personer fra hver organisation. I skal tilmeldes enkeltvis med navn osv.

Du kan tilmelde dig/jer her Tilmeldingsformular

Vi ser frem til at se og debattere med dig!

 

Peter Bjerregaard Andersen
Tilsynschef, Socialtilsyn Syd