Vedtægter og vedtægtsændringer for fonde

Her kan du læse om vedtægter og vedtægtsændringer for fonde.

Fra 1. juli 2020 bliver det nemmere for tilbud etableret som fonde at få godkendt vedtægtsændringer. Der træder en lovændring i kraft, som medfører, at fonde, som driver tilbud på det sociale område, i højere grad har mulighed for at udvikle driften af tilbuddene i overensstemmelse med de behov, som kan opstå hos borgerne.

Lovændringen medfører, at fonde kan få godkendt en ændring af formålsbestemmelsen, hvis følgende betingelser er opfyldt, jf. den nye § 15, stk. 4 i lov om socialtilsyn:

  1. ændringen af formålet har nær sammenhæng med fondens oprindelige formål, 
  2. ændringen må anses for hensigtsmæssig for fonden, 
  3. der ikke sker en indskrænkning i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger om ydelser fra fonden, og 
  4. ændringen enten sker af hensyn til aktuelle brugere af fondens tilbud eller ændringen sker af hensyn til potentielle fremtidige brugere af fondens tilbud, hvis fondens bestyrelse kan sandsynliggøre et behov for ændring inden for de næste 2 år, og dette medfører et konkret behov for ændringen.

Socialtilsyn Syd skal godkende vedtægter og vedtægtsændringer for tilbud etableret som fonde.

En væsentlig ændring af en fonds vedtægtsbestemmelse, herunder formål, uddelinger eller lignende, samt fondens sammenlægning skal dog godkendes af Civilstyrelsen efter socialtilsynets forudgående godkendelse efter § 15, stk. 4.

Vedtægten er en del af fondens godkendelsesgrundlag. Fonde skal derfor ved vedtægtsændringer indsende dem til godkendelse ved Socialtilsyn Syd. Vedtægten sendes til virksomhedspostkassen (socialtilsynsyd@fmk.dk).

Er tilbuddet etableret som fond?

Socialtilsyn Syd godkender efter lov om socialtilsyns § 15, stk. 1 kun tilbud, som er oprettet som fonde, hvis fondene er undtaget fra lov om fonde og visse foreninger og lov om erhvervsdrivende fonde. Ydermere skal tilbuddet være lovligt etableret som fond.

Det betyder, at nogle tilbud kan have skrevet i vedtægterne, at tilbuddet er etableret som fond uden at være det. Som regel er tilbuddet i stedet etableret som selvejende institution. Her kræver vedtægtsændringer ikke godkendelse fra Socialtilsyn Syd.

Ved tvivl kan Socialtilsyn Syd vejlede ved henvendelse til virksomhedspostkassen – vedhæft gerne vedtægterne (socialtilsynsyd@fmk.dk)