Årsrapport/nøgletal

Læs mere om Årsrapport/nøgletal her.

Fristen for indberetning af årsrapport/nøgletal for 2020 er den 1. juni 2021 via indberetning på Tilbudsportalen Som tilbud skal I være logget på Tilbudsportalens indberetning for at kunne indberette årsrapport (åbner forside på Tilbudsportalens indberetning).

Private tilbud skal også aflevere et årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat udover den årsrapport/nøgletal, der skal indleveres til Tilbudsportalen.

Følgende tilbud udarbejder og indberetter årsrapport
Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn, der er godkendt efter lovens § 5.

Rapporten skal indeholde
1) Følgende økonomiske nøgletal, jf. seneste årsregnskab:

 • Omsætning
 • Soliditetsgrad, hvis der er tale om et privat tilbud
 • Overskud/underskud 
 • Overskud/underskud opgjort i procent i forhold til omsætning 
 • Lønomkostninger til øverste ledelse
 • Lønomkostninger til borgerrelateret personale 
 • Lønomkostninger til administrativt og teknisk personale 
 • Omkostninger til vikar/vikarbureau 
 • Samlede lønomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning 
 • Omkostninger til bestyrelseshonorarer 
 • Omkostninger til kompetenceudvikling opgjort i procent i forhold til omsætning 
 • Ejendomsomkostninger opgjort i procent i forhold til omsætning 

2) Oplysninger om sygefravær
3) Oplysninger om personalegennemstrømning
4) Oplysninger i kort form om det seneste og det kommende års faglige udvikling samt forventede større ændringer

Relevant lovgivning
Bekendtgørelse om socialtilsyn § 18 (åbner i nyt vindue)

Lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 2-4 (åbner i nyt vindue)

Lov om socialtilsyn § 5 (åbner i nyt vindue)