Årsrapport/nøgletal

Tilbuddet indberetter årsrapporten via Tilbudsportalen senest den 1. maj året efter det kalenderår, som årsrapporten vedrører.

Fristen for indberetning af årsrapport/nøgletal for 2016 er den 1. maj 2018 via indberetning på Tilbudsportalen Som tilbud skal I være logget på Tilbudsportalens indberetning for at kunne indberette årsrapport (åbner forside på Tilbudsportalens indberetning).

Private tilbud skal også aflevere et årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat udover den årsrapport/nøgletal, der skal indleveres til Tilbudsportalen.

Følgende tilbud udarbejder og indberetter årsrapport
Tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, i lov om socialtilsyn, der er godkendt efter lovens § 5.

Rapporten skal indeholde
1) Følgende økonomiske nøgletal, jf. seneste årsregnskab:

  • Omsætning
  • Soliditetsgrad, hvis der er tale om et privat tilbud
  • Overskud/underskud i forhold til omsætning
  • Lønomkostninger i forhold til omsætning. Lønomkostningerne opgøres for henholdsvis omkostninger til personale ekskl. leder, omkostninger til leder og omkostninger til bestyrelseshonorarer
  • Omkostninger til kompetenceudvikling i forhold til omsætning
  • Ejendomsudgifter i forhold til omsætning
  • Overskud/underskud

2) Oplysninger om sygefravær
3) Oplysninger om personalegennemstrømning
4) Oplysninger i kort form om det seneste og det kommende års faglige udvikling samt forventede større ændringer

Relevant lovgivning
Bekendtgørelse om socialtilsyn § 12
Lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 2 og 3
Lov om socialtilsyn § 5