Tilbuddenes økonomi

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd fører tilsyn med tilbuddenes økonomi.

Tilsyn med tilbuddenes økonomi

Økonomi indgår i socialtilsynets tilsyn. Der stilles derfor nogle krav og forudsætninger til kvaliteten af tilbuddenes budget og regnskab. Disse krav og forudsætninger skal være med til at sikre en bæredygtig økonomi i tilbuddene.

Budget:

Budgetter for det kommende budgetår skal indsendes til Socialtilsyn Syd senest den 1. oktober før budgetårets begyndelse for private tilbud og den 15. november før budgetårets begyndelse for offentlige tilbud.

Tilbud skal indberette budget via budgetskemaet på Tilbudsportalen.

Årsregnskab:

Private tilbud skal indsende revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat til Socialtilsyn Syd via sikkerpost@fmk.dk. 

Fristen for indsendelse er den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Årsrapport:

Både private og offentlige tilbud skal indsende en ”årsrapport”, som består af en række nøgletal. 

Fristen for indsendelse er den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Indberetningen foregår via Tilbudsportalen.