Tilbuddenes økonomi

Her finder du information om indberetning af budget og regnskab og datoer for frister.

Økonomi indgår i vores tilsyn. Der stilles derfor nogle krav og forudsætninger til kvaliteten af tilbuddenes budget og regnskab. Disse krav og forudsætninger skal være med til at sikre en bæredygtig økonomi i tilbuddene.

Budgetter for det kommende budgetår skal indsendes til Socialtilsyn Syd senest den 1. oktober før budgetårets begyndelse for private tilbud og 15. november før budgetårets begyndelse for offentlige tilbud.

Tilbud skal indberette budget via budgetskemaet på Tilbudsportalen. Budgetskemaet kan eventuelt suppleres med eget skema. Som tilbud skal I være logget på Tilbudsportalens indberetning for at kunne indberette budget i budgetskemaet (åbner forside på Tilbudsportalens indberetning).

På tilbudsportalen finder I en vejledning i at hente og indberette budgetskemaet (åbner Tilbudsportalens side med vejledning - i nyt vindue).

Vi behandler budgetterne i den rækkefølge, som de er indberettet. Når budgettet er behandlet færdigt, sender vi mail til tilbuddet.

Fristerne for indberetning af budgetter for 2019 

  • Private tilbud: 1. oktober 2018
  • Offentlige tilbud:  15. november 2018

Regnskab
Private tilbud skal indsende regnskab med tilhørende revisionsprotokollat til Socialtilsyn Syd via sikkerpost@fmk.dk . Fristen for indsendelse er den 1. maj i året efter regnskabsårets udløb.

Fristerne for indberetning af regnskab med tilhørende revisionsprotokollat, for året 2018, er 1. maj 2019.

Årsrapport
Både private og offentlige tilbud skal indsende en ”årsrapport” som består af en række nøgletal.

Fristen for indsendelse er den 1/5 i året efter regnskabsårets udløb. Indberetningen foregår via Tilbudsportalen (åbner i nyt vindue).