Tillægstakster

Tillægstakster kan efter konkret vurdering pålægges tilbud med flere afdelinger og tilbud, hvor tilsynsopgaven har været særligt ressourcekrævende.