Takster: Behandlingstilbud efter SEL §§ 101 og 101 a, samt SUL § 141

Takstberegning for pladser efter servicelovens §§ 101 og 101 a, samt sundhedslovens § 141 sker fra og med takster for 2018 efter nye regler. For disse tilbud fastsættes det pladsantal, der danner grundlag for takstberegningen, som det samlede antal borgere, tilbuddet forventer at kunne behandle i det kommende år, divideret med 10.