Takster: Aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 103/104

Pladser forbeholdt borgere, der samtidig har ophold i det botilbud, som aktivitets- eller samværstilbuddet leveres af, takseres ikke jævnfør takster for aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 103/104.

Eksterne pladser, der udbydes til anvendelse af borgere, der samtidig ikke har ophold i botilbuddet, indgår i beregning af taksten for det samlede tilbud.

Det skal klart fremgå af tilbuddets indtastninger på Tilbudsportalen (TP) og konkret angives i feltet ”forbeholdt beboerne i botilbuddet”. Fordelingen kan på denne måde gøres til konkret genstand for socialtilsynets løbende driftsorienterede tilsyn.