Takster

De enkelte tilbud betaler for godkendelse og driftsorienteret tilsyn. Opkrævningen er baseret på omkostningsbaserede takster, der fastsættes på baggrund af tilbuddenes størrelse og tilsynsopgavens omfang.

Takst 2019 (Region Syddanmark og Frederiksberg Kommune)

Takster opkræves 1. gang årligt, i første kvartal.
Finansieringsbehovet for Socialtilsyn Syd på tilbudsområdet på 23,0 mio, dækkes på følgende måde:

Takster

Tilsyn

Ny-godkendelse

Væsentlig ændring

Grp 1     0 - 7

32.249

22.437

8.295

Grp 2     8 - 24

38.699

26.925

9.954

Grp 3     24 - 49

64.498

44.875

16.591

Grp 4     + 50

96.747

67.312

24.886

 

 

Takst for godkendelse af BPA, Borgerstyret Personlig Assistance  23.766,00 kr. 

  

Takster for skærpet tilsyn

Skærpet tilsynstakst udgør 10 % af den ordinære takst pr. påbegyndt måned, afgørelsen om skærpet tilsyn omfatter.