Væsentlig ændring

Et tilbud kan ikke foretage dispositioner, der afviger fra godkendelsen, uden Socialtilsyn Syds forudgående godkendelse.

Hvis der ønskes en ændring af godkendelsesgrundlaget skal tilbuddet derfor ansøge om dette.

Hvis de ønskede ændringer er så væsentlige, at der skal foretages en delvis ny godkendelse, medfører dette en særlig takst.

En væsentlig ændring er, når behandlingen af ansøgningen f.eks. kræver besigtigelse af nye fysiske rammer, revurdering af tilbuddets medarbejderkompetencer eller økonomi. Til en væsentlig ændring hører der altid en særlig takst (væsentlig ændring af eksisterende godkendelse - åbner i samme vindue).

Hvis ændringen er væsentlig vil det som udgangspunkt betyde, at Socialtilsyn Syd skal foretage en ny vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet.

Socialtilsyn Syd skal vurdere, om ændringen har betydning for tilbuddets bæredygtighed, gennemsigtighed og kvalitet i forhold til pris og målgruppe.

Hvis Socialtilsyn Syd vurderer, at det er nødvendigt i forhold til vurdering af tilbuddets økonomi, vil socialtilsynet derfor anmode om nye budgetter i form af revideret driftsbudget og 100 % belægningsbudget.

Revideret driftsbudget
Et revideret driftsbudget skal afspejle den hidtidige drift og den forventede drift, efter ændringen er trådt i kraft.

100 % belægningsbudget
Et 100 % belægningsbudget skal udarbejdes med udgangspunkt i, at der for hele budgetåret er fuld belægning i overensstemmelse med den ændring, der ønskes. 

Tilbuddet bedes søge om godkendelse, hvis det påtænkes at:

  • flytte tilbuddet eller dele af tilbuddet
  • ændre eller udvide tilbuddets målgruppe
  • udvide antallet af pladser
  • ændre tilbuddets juridiske grundlag eller ejerform

Bekendtgørelse om socialtilsyn (åbner i nyt vindue)