Relevant lovgivning

Relevant lovgivning i forbindelse med magtanvendelser

 • Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6 og 7
 • Servicelovens § 108
 • Servicelovens §§ 124 - 128
 • Servicelovens § 136, stk. 1
 • Servicelovens §§ 137g - 137j
 • Servicelovens § 137m, stk. 3
 • Voksenansvarslovens §§ 1-3
 • Voksenansvarslovens § 4
 • Voksenansvarslovens §§ 6-17
 • Voksenansvarslovens §§ 19-20
 • Voksenansvarslovens § 21

Serviceloven (åbner i nyt vindue).

Voksenansvarsloven (åbner i nyt vindue). 

Se også følgende relevante bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om magtanvendelse over for voksne med hjemmel i serviceloven (åbner i et nyt vindue).