Vær opmærksom på, at skemaerne på vores hjemmeside er PDF-format. Det kræver, at du har den seneste version af Adobe Reader installeret, så du kan udfylde og gemme original dokument.

Vejledning: Sådan udfylder du PDF-skemaer

Bliv re-godkendt

Re-godkendelse er kun aktuelt for alkoholbehandlings-tilbud efter Sundhedslovens § 141.

Eksisterende alkoholbehandlingssteder skal (re-)godkendes inden udgangen af 2017. Alkoholbehandlings-tilbud, som er godkendt og optaget på Tilbudsportalen senest 31. december 2015, skal alle overdrages til socialtilsynet. 

Re-godkendelsesprocessen består af to dele: 1) Oplysninger til Tilbudsportalen og 2) Supplerende oplysninger

1) Tilbuddet skal opdatere sine oplysninger på Tilbudsportalen. Oplysninger på Tilbudsportalen skal være retvisende og afspejle de faktiske forhold. Se, hvilke faneblade med oplysninger I skal udfylde i oplysningsskema om indberetning til Tilbudsportalen.

2) Eksisterende tilbud skal udfylde og sende et ansøgningsskema til os pr. mail.