Bliv godkendt som nyt tilbud

Fra 1. juli 2020 er det obligatorisk for nye sociale tilbud, der søger om godkendelse, at ansøge digitalt via Tilbudsportalen. Tilbud, der søger om godkendelse, skal derfor ansøge direkte her:

Godkendelsesprocessen omkring nye tilbud omfatter bl.a. alle temaer i kvalitetsmodellen, økonomi og virksomhedsforhold mv., så det kan være en fordel at henvende sig til Socialtilsyn Syd for dialog allerede i planlægningsfasen.

Når vi har modtaget ansøgningen vil I modtage en opkrævning.  
Se de aktuelle takster her.  Når opkrævningen er betalt, påbegyndes sagsbehandlingen af ansøgningen.