Bliv godkendt som nyt tilbud

I skal udfylde og indsende et ansøgningsskema via Tilbudsportalen, hvis I ønsker at blive godkendt som et nyt socialt tilbud.

Ansøg digitalt for at få godkendt et nyt socialt tilbud

Fra 1. juli 2020 er det obligatorisk for nye sociale tilbud, der søger om godkendelse, at ansøge digitalt via Tilbudsportalen. 

Start din ansøgning her

Godkendelsesprocessen

Godkendelsesprocessen omkring nye tilbud omfatter bl.a. alle temaer i kvalitetsmodellen, herunder økonomi og virksomhedsforhold mv.

Hvis I vil læse mere om kvalitetsmodellen, herunder om dens temaer, kriterier og indikatorer henvises der til Bilag 1 i bekendtgørelsen om socialtilsyn. Bekendtgørelsen om socialtilsyn kan findes på Retsinformation.dk.

Det kan være en fordel at henvende sig til Socialtilsyn Syd for dialog allerede i planlægningsfasen. 
Se i øvrigt tjekliste for nyansøgere.

Når vi har modtaget ansøgningen vil I modtage en opkrævning. Når opkrævningen er betalt, påbegyndes sagsbehandlingen af ansøgningen. 

Særligt vedrørende økonomi

For tilbud som indsender ansøgningen om nygodkendelse, skal socialtilsynet modtage følgende budgetter:

  • Driftsbudget for hele året - f.eks. for 16 ud af 20 pladser
  • 100%-budget for hele året - f.eks. for 20 ud af 20 pladser

Begge budgetter skal være udfyldt i skabelon fra Tilbudsportalen.

Hvis der udarbejdes afdelingsbudgetter, skal disse også fremsendes. 

Det er kun driftsbudgettet, som skal uploades på Tilbudsportalen. Øvrigt materiale vedr. økonomi skal sendes til Socialtilsyn Syds virksomhedspostkasse.