Vejledning til tro- og loveerklæring

Her kan I læse mere om tro- og loveerklæringen, som alle pleje- og aflastningsfamilier skal underskrive i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn.

Rådighedsbeløb
Det beløb, som en person har tilbage af sin indkomst, efter der er betalt skat, arbejdsmarkedsbidrag og faste udgifter såsom renter og afdrag på gæld, husleje, forbrug (el, varme, vand), forsikringer, bil, afdrag på forbrugslån osv. Altså udgifter, som ikke umiddelbart kan skæres væk.

Rådighedsbeløbet skal dække familiens variable udgifter til mad, tøj, lommepenge, fornøjelser samt andre (evt. uforudsete) udgifter.

Socialtilsyn Syd er af den opfattelse, at et rådighedsbeløb ikke skal have et bestemt, forudberegnet niveau, idet Socialtilsyn Syd har forståelse for, at familier er forskellige. Det er dog vigtigt, at familien kender sit rådighedsbeløb, så den kan disponere i overensstemmelse her med.

Familien tilkendegiver med sin underskift, at den kan leve en stabil tilværelse med det beløb, den har til rådighed.

Overholdelse af gældsforpligtelser
Familien skal kunne overholde indgåede betalingsaftaler på gældsforpligtelser som boliglån, kreditforeningslån, billån og andre låneaftaler.