Oplysningsskema

Pleje- og aflastningsfamilier anmodes løbende om at fremsende oplysningsskema. I finder skemaet her.

Nyt oplysningsskema til plejefamilier (i word)

Skemaet sendes til os som sikker digital post via borger.dk eller e-boks.

Tro- og loveerklæring

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn vil I, sammen med fremsendelse af oplysningsskema, også blive bedt om at underskrive og fremsende tro- og loveerklæring. Erklæringen er en del af den løbende godkendelse, hvor I som plejefamilie skriver under på, at I har en stabil økonomi.

Find yderligere information om tro- og loveerklæringen her: vejledning til tro- og loveerklæring

Stikprøvekontrol

Som led i tilsynsarbejdet, og Socialtilsyn Syds forpligtigelse til at føre tilsyn med jeres økonomi, udtager vi årligt et antal plejefamilier til en grundigere gennemgang af økonomien. Dette er med henblik på at kontrollere, at økonomien fortsat giver grundlag for en stabil anbringelse. Til dette formål indhenter Socialtilsyn Syd relevant dokumentation fra plejefamilien. I forbindelse med stikprøvekontrollen beder vi jer om at udfylde et budgetskema. 

Budgetskema