Oplys om ændring

Pleje- og aflastningsfamilier er forpligtet til løbende at opdatere oplysninger om plejefamilien på Tilbudsportalen.

Opdater oplysninger på Tilbudsportalen

Pr. 1. juli 2020 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft. Dette betyder, at plejefamilier selv skal indberette oplysninger om plejefamilien på Tilbudsportalen.

I praksis betyder det, at plejefamilier skal holde oplysningerne på Tilbudsportalen opdateret.

 

Bemærk: Hvis I ønsker ændring af jeres godkendelse, udfyldes skemaet ansøgning om ændring af godkendelse. I kan ikke ansøge om denne ændring pr. mail eller tlf.