Oplys om ændring

Pleje- og aflastningsfamilier er forpligtet til løbende at opdatere oplysninger om plejefamilien på Tilbudsportalen.

 

Opdater oplysninger på Tilbudsportalen

Pr. 1. juli 2020 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft. Dette betyder, at plejefamilier selv skal indberette oplysninger om plejefamilien på Tilbudsportalen.

I praksis betyder det, at plejefamilier skal holde oplysningerne på Tilbudsportalen opdateret.

  

Afviste ændringer

Socialtilsyn Syd godkender ændringer af oplysninger på Tilbudsportalen. Socialtilsyn Syd kan vælge at afvise en ændring, hvis oplysningerne f.eks. ikke stemmer overens med plejefamiliens godkendelse.

Hvis Socialtilsyn Syd afviser en ændring, bliver ændringen returneret til plejefamilien med besked om, at ændringen er blevet afvist. Plejefamilien skal herefter ændre oplysningerne og indsende ændringen igen.

Oplysningerne bliver først tilgængelige på Tilbudsportalen, når de ændrede oplysninger er blevet godkendt af Socialtilsyn Syd.

Tekniske vanskeligheder

Hvis der opleves tekniske vanskeligheder kan Tilbudsportalens support kontaktes. Kontaktoplysninger findes på Tilbudsportalens hjemmeside.

 

 Bemærk:

Hvis I ønsker ændring af jeres godkendelse, udfyldes skemaet ”Ansøgning om ændring af godkendelse” (åbner i nyt vindue).

I kan ikke ansøge om ændring pr. mail eller tlf.