Oplys om ændring via sikker post

Send direkte via borger.dk

Felter som "til" og emne" - der er påkrævet vil være udfyldt på forhånd, hvis du søger via ovenstående link. Vigtigt, at du KUN bruger dette link, hvis du som plejefamilie ansøger om ændringer.

Oplys om ændring

Pleje- og aflastningsfamilier er forpligtet til løbende at oplyse socialtilsynet om ændringer.

I kan oplyse os om ændringer på to måder:

 • Via sikker post – I sender en sikker mail via borger.dk eller e-boks
 • Pr. telefon – Vi noterer jeres ændringer

Afhængig af ændringen skal I oplyse følgende:

Til- og fraflytning: 

 • Dato for til-/fraflytning
 • Navn og cpr.nr. på den til-/fraflyttede
 • Tilhørsforhold: F.eks.: Plejebarn, eget barn, lejer, kæreste/ægtefælle

Når I får nyt aflastnings- eller plejebarn, bedes I også oplyse om følgende:

 • Dato for indflytning/startdato for aflastning
 • Kort beskrivelse af barnets problemstillinger og evt. særlige behov  

  Hvis aflastning: oplys gerne om § 52 eller § 84-aflastning

  Øvrige:

  Vi skal altid oplyses om dato for ændring. Herudover kan navn og begrundelse hjælpe os i vores sagsbehandling. 

  Bemærk:

  Hvis I ønsker ændring af jeres godkendelse, udfyldes skemaet ”Ansøgning om ændring af godkendelse” (åbner i nyt vindue).

  I kan ikke ansøge om denne ændring pr. mail eller tlf.