Grundkursus som plejefamilie

I gennemfører begge grundkursus i at blive plejefamilie. Gennemførelsen af kursus er en forudsætning for både generelt og kommunalt godkendte plejefamilier.

Grundkurset er modulopbygget og strækker sig over 4 dage. Grundkurset er på 34 timer, hvoraf der ligger hjemmearbejde på ca. 2 timer.

Kursusforløbet tager udgangspunkt i kvalitetsmodellens temaer. Vi veksler mellem oplæg, øvelser, cases, gruppearbejde og plenumdrøftelse. Der er tilført inspiration fra nyeste forskning, lovgivning samt teoretikere.

Det tilstræbes, at grundkurset ligger midt i godkendelsesprocessen - mellem 1 og 2 samtale således - at I som kursister oplever samtaler og kursus som en helhed.

Kurset slutter af med et selvevaluerings-skema, hvor I hver især beskriver jeres egen udviklingsproces.

Der laves fra undervisernes side en bedømmelse af jer som kursister i forhold til refleksion, engagement og udviklingsproces. Denne bedømmelse samt jeres selvevaluerings-skema skrives ind i kvalitetsmodellen og bliver derved en aktiv del af hele godkendelsesprocessen.

Det er vores erfarne tilsynskonsulenter, som står for kurset.

Kurset er gratis og med forplejning. Der ydes ikke godtgørelse for transport. I modtager et kursusbevis, når hele kurset er gennemført.