Før og under fasen

Det forudsættes, at I som ansøgere indgår i et fastlagt ansøgningsforløb, der strækker sig over ca. 3 måneder. Forløbet består blandt andet af to møder/besøg og et obligatorisk grundkursus, der strækker sig over 4 hele dage.

Hvis ansøgere ikke er aktiv del af forløbet (både i starten af og midt i forløbet) og dermed ikke opfylder betingelserne – betragter Socialtilsyn Syd ansøgningen som bortfaldet eller giver afslag på ansøgningen.

Forløbet kan overordnet beskrives ud fra 6 trin

1. trin: I ansøger om at blive godkendt som plejefamilie
I udfylder og sender et ansøgningsskema til Socialtilsyn Syd digitalt, vedhæft jeres CV. I modtager en kvittering for modtagelsen. Vi anmoder digitalt om børne- og straffeattester på Politiets hjemmeside.

2. trin: Dato for 1. møde aftales
En tilsynskonsulent får jeres ansøgning og tager kontakt til jer og aftaler dato for første møde.

3. trin: Jeres første møde afholdes
I har med tilsynskonsulenten aftalt en dag, hvor tilsynskonsulenten kommer ud til jeres hjem og besøger jer, eller at I inviteres ud til Socialtilsyn Syd. Besøget har til formål at lære jer bedre at kende og sætte ord på jeres ønsker og forventninger. Vi vil være i dialog med jer ved at bruge kvalitetsmodellen, som er en ramme og et redskab for vores besøg.

Ved første møde udleveres tro- og loveerklæring, som skal underskrives af jer begge. Med jeres underskrifter erklærer I, at I har en stabil økonomi, hvilket er en forudsætning for godkendelse.  

Læs mere om tro- og loveerklæringen.

(Bemærk at teksten er rettet mod godkendte pleje- og aflastningsfamilier, men også gælder for jer som ønsker at blive godkendt).

4. trin: I deltager og består grundkursus og tilsynskonsulent evaluerer
Grundkurset strækker sig over 4 dage. Det er vores erfarne tilsynskonsulenter, som står for kurset. Tilsynskonsulenten evaluerer jeres deltagelse i grundkursus.

5. trin: Andet møde afholdes
Tilsynskonsulenten kommer og besøger jer, eller at I inviteres ud til Socialtilsyn Syd - efter bestået grundkursus.  Ved besøget er I i dialog om jeres godkendelse, fx kan det være, at I ønsker ændringer i forhold til jeres første ansøgning.

6. og sidste trin: Rapport
Tilsynskonsulenten udarbejder og sender rapporten i høring til jer. Bliver I godkendt, offentliggøres rapporten på Tilbudsportalen - ligesom I som plejefamilie bliver offentliggjort for kommuner på Tilbudsportalen.