Efter fasen

Jeres oplysninger som plejefamilie bliver lagt på Tilbudsportalen, når I har fået jeres godkendelse. Via denne portal kan kommunerne finde jer som plejefamilie og anbringe barn/børn, der passer til den målgruppe, som I er godkendt til.

Det er jeres ansvar at overholde jeres godkendelse, fx ”sige ja til” at have det antal børn, som I er godkendt til.

Nogle får anbragt barn/børn kort tid efter at have fået deres godkendelse, mens der ved andre går længere tid. Dette har noget at gøre med behovet ud hos kommunerne, og hvad I er godkendt til.

Som udgangspunkt vil I som plejefamilie få besøg af os mindst en gang årligt. Dette besøg kan være i form af det, der kaldes et anmeldt eller uanmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg. Besøget har til formål at sikre, at I som plejefamilie fortsat har den nødvendige kvalitet og opfylder kriterierne for fortsat at være plejefamilie.

Ved anmeldt tilsyn vil vi bede jer om at sende os relevante oplysninger om jer, ved uanmeldt tilsynsbesøg derimod beder vi ikke om oplysninger forude, da vi blot inviterer os selv indenfor.

Der kan nogle gange være ønsker om ændringer i plejefamiliens nuværende godkendelse. Er dette tilfældet, skal I som plejefamilie ansøge om at få disse ændringer godkendt. Som plejefamilie har I pligt til at oplyse om ændringer i husstanden, fx når en person over 15 år får adresse i plejefamiliens hjem.

Meget af den kommunikation og information, som vi har med plejefamilier, foregår digitalt. Der er derfor en vis forventning til, at I som plejefamilie holder jer opdateret på vores hjemmeside og korresponderer via mail. I er velkommen til at tilmelde jer vores nyhedsbrev.