Inden I ansøger

Det er vigtigt, at I gør jer overvejelser i forhold til kvalitetsmodellen. Når I har læst kvalitetsmodellen og de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med ansøgning, vil I være mere afklaret i forhold til, hvad der forventes af plejefamilier, og hvornår det er det rigtige tidspunkt for jer at søge på.

Forud for ansøgning om godkendelse til at blive plejefamilie, er det en god ide at gøre sig nogle overvejelser i forhold til kvalitetsmodellen. Vi godkender kun efter kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. 

I finder kvalitetsmodellen her.

Vi anbefaler, at I som minimum læser indhold og afsnit på tema niveau. Kvalitetsmodellen vil give jer et klart billede af, hvad der forventes af plejefamilier.

Forud for ansøgningen anbefaler vi også, at I orienterer jer ift. forløbet for ansøgningsprocessen, således I & jeres evt. barn er forberedt på processen.

Deltag også i kommunernes informations- / rekrutteringsmøder. Se, hvornår din kommune holder møder på kommunens hjemmeside. Socialtilsyn Syd deltager gerne i kommunernes møder. Det forudsættes, at kommunerne har taget kontakt til os om mødet i god tid.