Yderligere litteratur

Forslag til litteratur, som kan købes eller lånes på biblioteket
Plejefamilie, gaver og opgaver, Marianne Folden, Mette Larsen & Niels Peter Rygaard - Specialtrykkeriet Viborg 2014
Den følsomme hjerne, Susan Hart - Hanz Reitzels Forlag 2010
Mentaliseringskompetence, Maja Nørgård Jacobsen & Michael Adam Cho Guul - Forlaget Frydelund 2015
De voksne børn, Inger Thormann - Hans Reitzels Forlag 2009
Drengen der voksede op som hund, Bruce D. Perry & Maia Szalavitz - Hans Reitzels Forlag 2011
Hjernesmart pædagogik, stimulér børns læring, empati, indre ro og selvkontrol, Anette Prehn, Dafolo Forlag 2015
Egne børn - om biologiske børn i familier med plejebørn, Lasse Gulstad Larsen, Frydenlund 2008
Traumer set med barnets øjne: Heling af traumer hos børn og unge, Peter A. Levine og Maggie Kline, Dansk Psykologisk Forlag 2012
At give op har aldrig været en mulighed, autentiske beretninger fra tidligere plejebørn, Verner Knudsen, Scandinavian Book, Århus 2012
Mentalisering i mødet med udsatte børn, Janne Østergaard Hagelquist, Hans Reitzels Forlag 2012
Et stort hjerte er ikke nok: Om plejefamiliers arbejde, Lise Ravnkilde, Forlaget Ravensource 2015
Børn og traumer, Atle Dyregrov Hans Reitzels Forlag 2011
Omsorgssvigt II – Praksis og ansvar, Kari Killén, Hans Reitzels Forlag 2012
Den professionelle familie, Susan og Thomas Carstensen, Poland 2015
Rapport om bedre støtte til anbragte børn og unges skolegang, perspektiver fra Københavns Kommune, maj 2016
Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje, Socialstyrelsen