Relevant lovstof

  • Lov om socialtilsyn
  • Lov om social service 
  • Lov om voksenansvar 
  • Forvaltningsloven

Den gældende lovgivning finder du på Retsinformation.dk (åbner i nyt vindue).