4. kursusdag

Sådan skal du forberede dig til fjerde kursusdag.

På tredje kursusdag fik du udleveret en matchopgave. Opgaven skal du forberede til fjerde dagen.

Læseplan dag 4

Læringsmål

Emne

Metode og læreproces

Særlig forberedelse

Kan støtte plejebarnets relationer til forældre, søskende, og øvrig familie og netværk, med udgangspunkt i barnets bedste og indgå i et respektfuldt samarbejde, herunder kendskab til lovgivningen omkring samværsformer

Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med professionelle omkring barnet til barnets bedste, herunder betydningen af at kunne dokumentere barnets udvikling og trivsel i henhold til plejebarnets handleplan 


Udvikler indsigt i egne ressourcer og begrænsninger i forhold til målgruppe

Plejefamiliens kompetencer

 

Observation og dokumentation

 

Forældresamarbejde, kommunikation

 

 

Match - øvelser
Oplæg

 

Gruppearbejde

 

Fremlæggelse af gruppearbejde

 

Interview

  • Forberedelse af matchøvelser, som blev udleveret på dag 3. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvad er vigtigt for jer at vide om et plejebarn/aflastningsbarn, inden i tager stilling til om det er et barn, som passer ind i jeres familie?

Hav øje for:

- hvad der kan skabe balance i jeres familie

at der er balance imellem de ressourcer og kompetencer I har og den opgave I bliver bedt om at løse

  • Logbog, som bruges alle dage på kurset