3. kursusdag

Sådan skal du forberede dig til tredje kursusdag.

Læs artiklen "Anerkendelse eller ros, en lille men vigtig forskel".

Beskriv hvordan du ser din rolle i forhold til samarbejdet med de professionelle omkring barnet med udgangspunkt i dag 1 og 3.

Læseplan dag 3

Læringsmål

Emne

Metode og læreproces

Særlig forberedelse

Kan fremme plejebarnets selvstændighed, trivsel, sundhed og udvikling gennem inddragelse af plejebarnet i forhold til hjem, dagtilbud, skolegang og fritid 


Kan opdrage samt give omsorg, der modsvarer plejebarnets alder og særlige behov, herunder at kunne anerkende og rumme barnet med dets baggrund, med særlig fokus på at deltagerne kan støtte et plejebarn som kan være traumatiseret i forbindelse med omsorgssvigt og / eller adskillelse fra forældre.

 

 


 

Plejefamiliens kompetencer

Betydningen af omsorgssvigt og traumatisering for plejebørns udvikling

Udvikling af mentaliseringsevne og den mentaliserende tilgang

Den mentaliserende tilgang - anerkendelse

Sundhed og trivsel

Skole og fritid 

Oplæg

Øvelse

Gruppearbejde

Fremlæggelse af gruppearbejde

  • Beskriv hvordan du forstår mentalisering

  • Beskriv en episode, hvor du mentaliserede

  • Logbog, som bruges alle dage på kurset