2. kursusdag

Sådan skal du forberede dig til anden kursusdag.

Læs artiklen: Tilknytning imellem plejebørn og plejeforældre + uddrag fra bog ”Historien om Ida, Bettina og Mikkel”.

Læseplan dag 2

Læringsmål

Emne

Metode og læreproces

Særlig forberedelse

Kan understøtte plejebarnets selvværd og trivsel ved at barnet føler sig hørt, respekteret og anerkendt som person og som en del af plejefamilien, herunder tage hensyn til følgerne af anbringelsen og andre særlige behov

 

Kan understøtte stabilitet og sammenhæng i plejebarnets liv og drage omsorg for et barn i pleje

Mødet med plejebarnet

Fra barn til barn i pleje

Fortællingen om Rosa

Plejebørns tilknytningsmønstre

Refleksionspørgsmål fra dag 1: Hvordan kan vi bevare opmærksomheden på vores families trivsel og ikke mindst vores børns fortsatte trivsel?

Hvad forstår du ved tilknytningsbegrebet?

Artikel:
Tilknytning imellem plejebørn og plejeforældre af Anne Blom Corlin, klinisk psykolog.

Gruppearbejde

Fremlæggelse af gruppearbejde

 

  • Logbog, som bruges alle dage på kurset