1. kursusdag

Sådan skal du forberede dig til første kursusdag.

Læs artiklen "Et plejebarn er som et meteornedslag i familien" og besvar refleksionsspørgsmålene. Besvarelserne skal du bruge i forbindelse med gruppearbejdet på kursusdagen.

 

 

Læseplan dag 1


Læringsmål


Emne


Metode og læreproces


Særlig forberedelse

Får indsigt i egen familiestruktur og familiedynamiks betydning i forhold til at understøtte et plejebarns mulighed for at vokse op i et trygt omsorgsmiljø, samt udvikle indsigt i og kendskab til egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at understøtte et plejebarns trivsel, udvikling og behov

 

Kender de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen

Familien som arbejdsplads

Intro til grundkurset for ansøgere, som ønsker at blive plejefamilie

En offentlig familie

Opdragelse

Besøg af plejefamilie

Familiedynamik og relationer

Oplæg

Gruppearbejde

Fremlæggelse af gruppearbejde

  • Socialtilsyn Syds hjemmeside: www.socialtilsynsyd.dk, hvor du finder relevante oplysninger om godkendelsesprocessen og lovstof

  • Logbog, som bruges alle dage på kurset