Før og under fasen

Det forudsættes, at I som ansøgere indgår i et fastlagt ansøgningsforløb, der strækker sig over ca. 3 måneder. Forløbet består blandt andet af to møder/besøg og et obligatorisk grundkursus, der strækker sig over 4 hele dage.