Formål, opgaver værdier og leveregler

Formålet med socialtilsynet er at "bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene".

Socialtilsyn har med lov om socialtilsyn kompetence til at godkende sociale tilbud og plejefamilier og til at føre driftsorienteret tilsyn med disse. Godkendelse og tilsyn sker ud fra en samlet vurdering af tilbuddets kvalitet.

Vores overordnede mål er at bidrage til ”højere kvalitet i tilbuddene”. Vi vil nå målet via ”et ensartet uvildigt tilsyn, der bidrager til høj kvalitet og udvikling i tilbuddene”.

Vi følger Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier og leveregler, hvilke er:

  • Vi tager ansvaret/lederskabet på os
  • Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes
  • Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
  • Vi forenkler det komplicerede