Organisation, formål og opgaver

Her kan du læse om, hvordan Socialtilsyn Syd er organiseret, hvad formålet er med alle socialtilsyn samt Socialtilsyn Syds vision, værdier og leveregler.

Socialtilsyn Syds organisation

Socialtilsyn Syd er organiseret under Faaborg-Midtfyn Kommune.

Socialtilsyn Syd er organiseret i et sekretariat samt to sektioner. De to sektioner er opdelt i henholdsvis plejefamilieområdet og tilbudsområdet.

Den daglige drift af Socialtilsyn Syd varetages af tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen.

Herudover består ledelsen af:

  • Tilbudsområdet: Allan Vestergaard Johansen
  • Plejefamilieområdet: Niels Haugaard
  • Administrationsleder: Claus Ribe Bagge
  • Chefjurist: Sissel Schmidt

Formål og værdier

Formålet med socialtilsynet er at bidrage til at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene. 

Socialtilsyn Syds overordnede mål er at bidrage til højere kvalitet i tilbuddene. Socialtilsyn Syd vil nå målet via et ensartet uvildigt tilsyn, der bidrager til høj kvalitet og udvikling i tilbuddene.

Socialtilsyn Syd følger Faaborg-Midtfyn Kommunes værdier og leveregler, hvilke er:

  • Vi tager ansvaret/lederskabet på os
  • Dialog er en forudsætning for, at vi lykkes
  • Det skal være sjovt og meningsfuldt at gå på arbejde
  • Vi forenkler det komplicerede